logo

Henrik Munkholm

Nytorv 11. 2 Sal.

9000 Aalborg.

 

Tlf: 40576163

kontakt@henrikmunkholm.dk

Få succes i samtalen med vanskelige personer

Ønsker du at blive bedre til at spotte og forebygge potentielle konflikter, inden de udvikler sig og skader både samarbejdet og din trivsel?

Konfliktsituationer med medarbejdere, kunder, borgere, klienter, elever eller medlemmer er blevet hverdag i rigtig mange jobs.
Det kan, set i forhold til både arbejdsmiljøet og privatlivet få alvorlige konsekvenser i form af fx angst, depression, stress og sygefravær.

Det behøver dog ikke gå så galt.
Efter dette kursus vil du nemlig vende hjem med indsigt og effektive redskaber, til fremover at klare konfliktfulde situationer og vanskelige personer i din hverdag. Du vil opleve, at de svære samtaler bliver lettere, og du nemmere kan rumme og håndtere uenigheder, så din arbejdsglæde og trivsel kan bevares.

Dit udbytte af kurset:
Du vil tilegne dig viden, metoder og redskaber, der bevirker, at du vil kunne møde folk på en måde, så du minimerer risikoen for en konflikt. Omdrejningspunktet vil være kommunikation, og du vil komme til at arbejde med metoder til at aflæse mennesker og forstå, hvorfor de tænker og agerer, som de gør. Du vil få indsigt i baggrunden for, at nogle reagerer aggressivt og voldeligt, og du vil lære, hvordan du via verbal og nonverbal kommunikation kan skabe en god og tillidsfuld kontakt.

På kurset får du svaret på:
• Hvem snakker vi om, der kan blive aggressiv og voldelig.
• Hvorfor en person bliver aggressiv og voldelig.
• Hvad der er årsagen til, at konflikter opstår.
• Hvordan du kan agere for at undgå en konflikt.

Du får også:
• Viden om, hvordan vores hjerner fungerer, og hvorfor vi oplever ting forskelligt.
• Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik, og hvordan de kan eskalere, hvis der ikke tages hånd om dem i tide.
• Indsigt i en række opmærksomhedspunkter, der kan forebygge konflikter.
• Bevidsthed om din og andres adfærd i konflikter.

Derudover får du en række yderst effektfulde og brugbare redskaber:
• Der gør dig i stand til at møde, aflæse og kommunikerer med personer på en måde, så risikoen for konflikter minimeres markant.
• Der styrker din kommunikation, så den bliver mere åben, tydelig, ligeværdig og tillidsvækkende.
• Der gør dig bedre til at lytte aktivt, fokuseret og anerkendende, der bevirker at du kan skabe større tillid og bedre kontakt.
• Til at nedtrappe en konflikt.

Underviser: Henrik Munkholm.
NLP trainer og Master Coach, underviser, forfatter og foredragsholder.
En af Danmark mest erfarne og anerkendte konsulenter inden for arbejdet med vold og konflikthåndtering.
Tildelt socialministerens mandepris og forfatter til bogen ”I kærlighedens vold.”
Læs mere på www.henrikmunkholm.dk

Målgruppen:
Kursus er målrettet personalegrupper i frontlinjeorganisationer, hvor vold eller trusler er en del af arbejdsdagen, eller potentielt kan blive det.

Undervisningsform:
Undervisningsformen veksler mellem inspirerende oplæg, gruppearbejde med træning af de præsenterede modeller og redskaber, samt åben dialog på plenum.
Vi tager udgangspunkt i din egen hverdag og de konflikter du oplever, og det forventes, at du bidrager aktivt undervejs.