logo

Henrik Munkholm

Nytorv 11. 2 Sal.

9000 Aalborg.

 

Tlf: 40576163

kontakt@henrikmunkholm.dk

Anbefalinger og referencer

At kunne forebygge en konflikt er vigtig for kommunalt ansatte. Og hvordan medarbejderen handler, har betydning for situationen. I perioden fra efteråret 2012 og til foråret 2013 afholdt Henrik Munkholm 6 heldagskurser i konfliktforebyggelse for rådhusansatte i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune. Henriks såvel teoretiske som praktiske erfaring med voldsmænd gav den helt rigtige baggrund for afviklingen af kurserne. Det skabte en god balance mellem teori og praksis, så indholdet ikke blev for banalt men samtidig heller ikke for virkelighedsfjernt.

Henrik fik i kraft af sin jyske lune, ligefremme og tillidsskabende facon skabt den helt rigtige ramme for kursisterne. Og kombineret med et stort engagement – for Henrik brænder for at komme volden til livs og kurserne skulle ikke bare overstås – blev der stor tilfredshed med kurserne.

Jeg kan på den baggrund roligt give Henrik min uforbeholdne anbefaling, og jeg vil ikke tøve med at bruge ham som foredragsholder eller coach.

Mikkel Flatau

Sekretariatschef, Tårnby Kommune

 

 

Jeg vil hermed gerne videregive min varmeste anbefaling af Henrik Munkholm som foredragsholder om emner som partnervold, konflikter i familien, partnervold blandt unge, jalousi samt konflikthåndtering.

Jeg har siden 2000 arbejdet i Ligestillingsafdelingen under Minister for ligestilling. Jeg har som koordinator for gennemførelsen af regeringens 2 daværende handlingsplaner mod vold i familien været meget involveret i forskellige aktiviteter på dette område. I 2003 var jeg involveret i afviklingen af faglige seminarer for fagfolk vedr. vold i familien. Henrik Munkholm var foredragsholder på de ca. 30 seminarer under dette initiativ. Jeg havde lejlighed til at høre hans foredrag ca. 15 gange. Henrik udviste hver gang et imponerende engagement i sine oplæg. Hans oplæg var fagligt relevante med udgangspunkt i hans arbejde med rådgivning af voldelige mænd. Oplæggene blev endvidere leveret med både respekt for det alvorlige emne og samtidig på en passende uformel facon, som tydeligvis kunne få de meget forskellige fagfolk til at lytte opmærksomt. Det kræver en dygtig oplægsholder at fange både den garvede politimand/kvinde, en kommunal sagsbehandler, frivillige fra kvindekrisecentret og en lokalpolitiker.

I de senere år har jeg overværet Henriks foredrag for unge piger og drenge i folkeskolen eller på ungdomsuddannelser om partnervold blandt unge (kærestevold). Henriks oplæg har været en del af temadage om kærestevold, arrangeret af Foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier. Jeg vil anse det som en stor udfordring at skulle fange interessen hos en sal fyldt med 15-16-årige piger og drenge. Men det kan Henrik.

Med sin uformelle og fængende facon kan han få både unge og gamle til at lytte og ikke mindst give dem et klart billede af partnervoldens natur og mulighederne for at stoppe denne vold.

Endeligt har jeg oplevet Henrik holde foredrag for eksklusive publikummer som Kronprinsesse Mary og forskellige ministre på området. Jeg er imponeret over, hvordan Henrik kan holde sin direkte stil, også overfor et sådan publikum, og jeg ved fra mit arbejde for skiftende ministre, at Henrik har gjort et stort indtryk på disse politikere. Man glemmer ikke Henrik og hans budskaber, når man har overværet et af hans oplæg.

Med venlig hilsen

Søren Feldbæk Winther

Lilongwe, Malawi

Pt. på orlov fra Ligestillingsafdelingen under Minister for ligestilling Lykke Friis

 

 

Henrik Munkholm er en fremragende foredragsholder. Med hans store viden og erfaring, får vi som deltagere en berigende oplevelse og stor indsigt i emnet. Henrik formidler med et positivt menneskesyn, empati og en humor, som gør at det er yderst behageligt at være tilhører til hans foredrag.

Mit firma bruger ofte Henrik som foredragsholder, når vi uddanner stressvejledere. Han opnår hver gang topkarakter i evalueringerne. Jeg kan på det varmeste anbefale Henrik Munkholm som foredragsholder til alle, der vil have det bedste.

Dorrit Larsen

FRISPARK.com

 

 

Undertegnede kan på det varmeste anbefale Henrik Munkholm som oplægsholder. Henrik udviser stor respekt for emnet vold og udviser stor viden om emnet. Samtidig med, at Henrik er en formidabel formidler. Oplægget gøres ”levende” og interessant, selv om emnet jo er dybt trist at høre om.

Da Henrik var her i Tønder, åbnede det op for en nysgerrighed og lyst til at blive klogere på, hvad vold er. Udover en viden om vold kom Henrik også med forslag til løsninger. Alt i alt et meget givende oplæg serveret på en inspirerende og humoristisk måde. Kan kun anbefale Henrik og opfordre til at bryde tabuet, nemlig vold, som kun skaber tabere.

Mange hilsner

Susanne Sørensen

Næstformand, 3F, VestSønderjylland

 

 

Efter at have hørt Henrik Munkholms foredrag "Et liv uden vold" har jeg en langt større forståelse for, hvorfor nogle mænd bliver voldelige, hvad der kan ligge til grund for volden og hvad der kan bryde volden.

Henrik Munkholm er en inspirerende foredragsholder og har en meget fin evne til at formidle information på en let forståelig og dog uddybende måde. Hans store indsigt i menneskets psyke kommer til udtryk, når han fremlægger sin viden om et emne, ikke kun på et teoretisk plan, men med målsætning og løsningsmodeller.

Berit Svendsen

Frivillig aktivitetsleder i Dansk Røde Kors

 

 

Jeg har flere gange benyttet mig af Henrik Munkholm som foredragsholder. Han formidler på en dybt faglig og personligt velfunderet måde, der gør at man med det samme kan leve sig ind i det stof han fremlægger. Henriks underfundige humor, kærlighed til mennesker og store erfaring, gør at han kan tage meget alvorlige emner op og skabe en åben debat i en tillidsfuld atmosfære.

Jeg har altid fået gode evalueringer på de arrangementer jeg har holdt med Henrik og han får hermed de varmeste anbefalinger med på vejen...

Alex Haurand

Conceptudvikler, FRISPARK.com

 

 

Undertegnede vil hermed gerne anbefale Henrik Munkholm som foredragsholder. Jeg har flere gange hørt Henriks foredrag, som er utroligt informativt, og samtidig formår Henrik at formidle budskabet til sine tilhørere på en seriøs, men samtidig underholdende måde. Som tilhører sidder man tilbage med en utrolig god fornemmelse efter foredraget.

Med venlig hilsen

Lena Petersen

 

 

Henrik Munkholm er en fremragende foredragsholder. Inden der er gået 5 minutter, har han indfanget hele salen, uanset om der er 50 eller 400 personer. Henrik er en faglig dygtig person som kan formidle et budskab på mange niveauer.

Kirsten Hermansen

Formand i foreningen Børn og Unge i Voldsramte Familier

 

 

 

Klienterne siger

De 3 nedenstående breve er fra mænd, som jeg har rådgivet omkring vold og jalousi.

"Efter mange år er det lykkes mig at få vendt et liv med nederlag og smerte til et godt og positivt liv."

Læs brevet fra Morten her

 

"Nu kan jeg komme videre med mit liv, jeg kan være ked af det, vred og glad, der er en positiv proces i gang i mig, der er blevet ryddet op indeni ved hjælp de redskaber, du har givet - hvor er det dejligt at være til og føle at man lever."

Læs brevet fra John her

 

"Jeg føler selv at jeg er kommet langt i min stræben mod selverkendelse, selvom jeg stadig har meget at lære. Men jeg ved også, at det i hvert fald ikke var forgæves, at jeg ringede til dig den dag i juli."

Læs brevet fra Mick her