logo

Henrik Munkholm

Nytorv 11. 2 Sal.

9000 Aalborg.

 

Tlf: 40576163

kontakt@henrikmunkholm.dk

Kurser

Vold eller konflikter på arbejdspladsen

Vold og konflikter har mange ansigter, men fælles for dem alle er, at de har alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet og for den enkelte medarbejder. Ikke alene har det store menneskelige omkostninger i form af angst, stress, depression og sygemeldinger. Det giver også røde tal på bundlinjen for virksomheden.

 

Vil du lære hvordan man bliver bedre til at møde mennesker på en måde så risikoen for konflikter, og i værste fald vold, minimeres, så se her.

 

Anbefaling af Henrik Munkholm

At kunne forebygge en konflikt er vigtig for kommunalt ansatte. Og hvordan medarbejderen handler, har betydning for situationen.

I perioden fra efteråret 2012 og til foråret 2013 afholdt Henrik Munkholm 6 heldagskurser i konfliktforebyggelse for rådhusansatte i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune. Henriks såvel teoretiske som praktiske erfaring med voldsmænd gav den helt rigtige baggrund for afviklingen af kurserne. Det skabte en god balance mellem teori og praksis, så indholdet ikke blev for banalt men samtidig heller ikke for virkelighedsfjernt.

Henrik fik i kraft af sin jyske lune, ligefremme og tillidsskabende facon skabt den helt rigtige ramme for kursisterne. Og kombineret med et stort engagement – for Henrik brænder for at komme volden til livs og kurserne skulle ikke bare overstås – blev der stor tilfredshed med kurserne.Jeg kan på den baggrund roligt give Henrik min uforbeholdne anbefaling, og jeg vil ikke tøve med at bruge ham som foredragsholder eller coach.

Mikkel Flatau

Sekretariatschef, Tårnby Kommune